Вы еще ничего не заказали

ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНІК БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ

ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНІК БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ
Составители:
Укладальнікі: І.Л. Капшоў (Прадмова), М.Н. Крыўко (В, 3, О, П, Рачыны - Рэяць, У, Ш, Ю, Я, раздзел «Звесткі для карыстальнікаў Слоўнікам»), А.М. Лапцёнак (Б, Г, Д, М, Т, Ф, X), Т.М. Маракуліна (Е, Ё, Ж, К, Н, Р — Рачулка, Ц,Ч, Прадмова), Н.А. Снігірова (А, I, Л, С, Э). Рэцэнзент: кандыдат філалагічных навук І.У. Будзько Выдаецца па заказу і пры фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : больш за 65 000 слоў / Т49 уклад. : І.Л. Капылоў [і інш.] ; пад рэд. І.Л. Капылова. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. — 968 с.
Год издания: 2016
Страниц: 968
Переплет: Твердый
Формат: 84×108 1/16
ISBN: 978-985-11-0937-7
Укладальнікі: Капылоў Ігар Лявонавіч, Крыўко Мікалай Нілавіч, Лапцёнак Алена Мікалаеўна, Маракуліна Тамара Мікалаеўна, Снігірова Наталля Аляксандраўна
31 руб.
Укладальнікі:
Капылоў Ігар Лявонавіч, Крыўко Мікалай Нілавіч, Лапцёнак Алена Мікалаеўна,
Маракуліна Тамара Мікалаеўна, Снігірова Наталля Аляксандраўна
Укладальнікі: І.Л. Капшоў (Прадмова), М.Н. Крыўко (В, 3, О, П, Рачыны -
Рэяць, У, Ш, Ю, Я, раздзел «Звесткі для карыстальнікаў Слоўнікам»),
А.М. Лапцёнак (Б, Г, Д, М, Т, Ф, X), Т.М. Маракуліна (Е, Ё, Ж, К, Н, Р —
Рачулка, Ц,Ч, Прадмова), Н.А. Снігірова (А, I, Л, С, Э).
Рэцэнзент: кандыдат філалагічных навук І.У. Будзько.
Выдаецца па заказу і пры фінансавай падтрымцы
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : больш за 65 000 слоў / Т49 уклад. : І.Л. Капылоў [і інш.] ; пад рэд. І.Л. Капылова. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. — 968 с.
Аднатомны «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» змяшчае больш за 65 тысяч слоў. У слоўнікавым артыкуле даюцца кароткія тлумачэнні значэнняў слова, прыклады яго ўжывання ў мове, тэрміналагічныя і фразеалагічныя спалучэнні. Прыво- дзяцца асноўныя граматычныя значэнні слова, стылістычныя паметы, якія ўказваюць на сферу яго ўжывання, даюцца вытворныя словы, адзначаецца націск. Шырока выка- рыстоўваюцца ў Слоўніку ў якасці ілюстрацый афарызмы, прыказкі, прымаўкі. У па- чатку Слоўніка змешчаны неабходныя ўступныя часткі.
Прызначаны як для спецыялістаў-мовазнаўцаў, так і для шырокага кола карыстальнікаў.
 
© РУП "Издательство “Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", 2010
Разработка сайта: Интернет-агентство «Новый Сайт»
 
-->